Ønsker du å søke på nytt?

Fant du ikke det du søkte etter? Prøvd et nytt søk.

Renholdsbransjen sett nedenfra

-Allmenngjøringen har hatt effekt på lønn og arbeidstid, men ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset har økt og stillingene har blitt redusert, sammenfatter Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad Lysark. Tirsdag 18.september ble det holdt seminar der Fafo-forskere presenterte funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund ved Geir Gamborg en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Det ble også holdt samtaler med representanter fra partene lokalt og partene i trepartssamarbeidet for renhold der Norsk Arbeidsmandsforbund var representert. 

19. september 2018|

– Rumenere plukkes opp på Oslo S og jobber 12-timers dager for 400-500 kroner dagen

 Fra venstre ser vi Cato Uhlmann, sekretær i avdeling 1, Trine W. Hagen, leder i avdeling 2, Thinesha Kugathasan, nestleder i avdeling 2 og Solveig Samuelsen, styremedlem i avdeling 1. Foto: Ane Børrud Seniorinspektør Bengt Eriksson i Arbeidstilsynet tegnet et dystert bilde da han mandag denne uken deltok på konferanse om sosial dumping i regi av to avdelinger i Arbeidsmandsforbundet – avdeling 1 Øst og avdeling 2 Oslo/Akershus. Eriksson fortalte om rumenere som plukkes opp på Oslo S hver dag, og som jobber 12-timers dager for 4-500 kroner dagen. Men som likevel synes det er bedre enn å tigge. Han fortalte om hvitvasking av penger, og bedrifter som utnytter seg av sykemeldte ansatte. Det er selskap der alle mottar tarifflønn, men bare jobber fire timer om dagen. På papiret. Egentlig jobber de 10 – 12 timer, men får bare betalt for fire timer. Og det er selskap der de ansatte

7. februar 2017|

Dørvaktene fikk ikke tariffavtale – stor fare for streik

SKUFFET: (fra venstre) Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Bobby, nestleder i klubben, og Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær i NAF avdeling 2 Oslo/Akershus, er skuffet over at Youngstorvet Vertskap ikke vil skrive under på tariffavtale. Foto: Leif Martin Kirknes. Fredag 27. januar går 39 dørvakter i Youngstorvet Vertskap ut i streik dersom ikke bedriften skriver under på tariffavtalen innen den tid. Det vil ramme utelivet i Oslo hardt.

16. januar 2017|

Verre og verre innen renhold

Forholdene i rengjøringsbransjen har gått fra vondt til verre. Også selskaper med tariffavtaler presser de ansatte til å vaske stadig mer på kortest mulig tid.

25. mars 2010|