Ønsker du å søke på nytt?

Hvis du ikke fant det du søkte etter, kan du forsøke et nytt søk.

Renholdsbransjen sett nedenfra

-Allmenngjøringen har hatt effekt på lønn og arbeidstid, men ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset har økt og stillingene har blitt redusert, sammenfatter Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad Lysark.

Tirsdag 18.september ble det holdt seminar der Fafo-forskere presenterte funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund ved Geir Gamborg en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Det ble også holdt samtaler med representanter fra partene lokalt og partene i trepartssamarbeidet for renhold der Norsk Arbeidsmandsforbund var representert. 

19. september 2018|

– Rumenere plukkes opp på Oslo S og jobber 12-timers dager for 400-500 kroner dagen


 Fra venstre ser vi Cato Uhlmann, sekretær i avdeling 1, Trine W. Hagen, leder i avdeling 2, Thinesha Kugathasan, nestleder i avdeling 2 og Solveig Samuelsen, styremedlem i avdeling 1. Foto: Ane Børrud

Seniorinspektør Bengt Eriksson i Arbeidstilsynet tegnet et dystert bilde da han mandag denne uken deltok på konferanse om sosial dumping i regi av to avdelinger i Arbeidsmandsforbundet – avdeling 1 Øst og avdeling 2 Oslo/Akershus.

Eriksson fortalte om rumenere som plukkes opp på Oslo S hver dag, og som jobber 12-timers dager for 4-500 kroner dagen. Men som likevel synes det er bedre enn å tigge.

Han fortalte om hvitvasking av penger, og bedrifter som utnytter seg av sykemeldte

7. februar 2017|

Dørvaktene fikk ikke tariffavtale – stor fare for streik

SKUFFET: (fra venstre) Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Bobby, nestleder i klubben, og Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær i NAF avdeling 2 Oslo/Akershus, er skuffet over at Youngstorvet Vertskap ikke vil skrive under på tariffavtale. Foto: Leif Martin Kirknes.

Fredag 27. januar går 39 dørvakter i Youngstorvet Vertskap ut i streik dersom ikke bedriften skriver under på tariffavtalen innen den tid. Det vil ramme utelivet i Oslo hardt.

16. januar 2017|

Verre og verre innen renhold

Forholdene i rengjøringsbransjen har gått fra vondt til verre. Også selskaper med tariffavtaler presser de ansatte til å vaske stadig mer på kortest mulig tid.

25. mars 2010|