Ønsker du å søke på nytt?

Hvis du ikke fant det du søkte etter, kan du forsøke et nytt søk.

Renholdsbransjen sett nedenfra

-Allmenngjøringen har hatt effekt på lønn og arbeidstid, men ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset har økt og stillingene har blitt redusert, sammenfatter Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad Lysark.

Tirsdag 18.september ble det holdt seminar der Fafo-forskere presenterte funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund ved Geir Gamborg en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Det ble også holdt samtaler med representanter fra partene lokalt og partene i trepartssamarbeidet for renhold der Norsk Arbeidsmandsforbund var representert. 

19. september 2018|

Avd. 2 Oslo/Akershus

Avdeling 2 dekker fylkene Oslo og Akershus

Avdelingskontoret

Besøksadresse:
Grubbegt. 6
0179 Oslo

Postadresse:
NAF avd 2
Postboks 6958 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon:22 40 10 60
E-post: avd2@arbmand.no

Åpningstider:
Mandag til fredag – 08:00-15:30

Åpningstider for drop-in, uten avtale:
Mandag til fredag
09.00 – 11.00
12.00 – 14.30
(OBS! Helst avtal tid for besøk ved å ringe 22 40 10 60)

 

 

Eirik Næss
Distriktssekretær m/lederansvar for avd 2 og avd 1
eirik.ness@arbmand.no

Geir Gamborg-Nielsen
Distriktssekretær/saksbehandler
geir.gamborg-nielsen@arbmand.no

Grethe Lorentsen
Kontorsekretær
grethe.lorentsen@arbmand.no

Karin Kristiansen
Organisasjonssekretær
karin.kristiansen@arbmand.no

Gunnar Eriksen
Saksbehandler
gunnar.eriksen@arbmand.no

Michella Jensen
Saksbehandler
michella.jensen@arbmand.no

Kristine Marthinsen
Saksbehandler
kristine.martinsen@arbmand.no

Tom Kilen
Regionalt verneombud
tom.kilen@rvoba.no

Geir Kåre Wollum
Regionalt verneombud
geir.wollum@rvoba.no

17. april 2017|

– Rumenere plukkes opp på Oslo S og jobber 12-timers dager for 400-500 kroner dagen


 Fra venstre ser vi Cato Uhlmann, sekretær i avdeling 1, Trine W. Hagen, leder i avdeling 2, Thinesha Kugathasan, nestleder i avdeling 2 og Solveig Samuelsen, styremedlem i avdeling 1. Foto: Ane Børrud

Seniorinspektør Bengt Eriksson i Arbeidstilsynet tegnet et dystert bilde da han mandag denne uken deltok på konferanse om sosial dumping i regi av to avdelinger i Arbeidsmandsforbundet – avdeling 1 Øst og avdeling 2 Oslo/Akershus.

Eriksson fortalte om rumenere som plukkes opp på Oslo S hver dag, og som jobber 12-timers dager for 4-500 kroner dagen. Men som likevel synes det er bedre enn å tigge.

Han fortalte om hvitvasking av penger, og bedrifter som utnytter seg av sykemeldte

7. februar 2017|

Dørvaktene fikk ikke tariffavtale – stor fare for streik

SKUFFET: (fra venstre) Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Bobby, nestleder i klubben, og Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær i NAF avdeling 2 Oslo/Akershus, er skuffet over at Youngstorvet Vertskap ikke vil skrive under på tariffavtale. Foto: Leif Martin Kirknes.

Fredag 27. januar går 39 dørvakter i Youngstorvet Vertskap ut i streik dersom ikke bedriften skriver under på tariffavtalen innen den tid. Det vil ramme utelivet i Oslo hardt.

16. januar 2017|

Verre og verre innen renhold

Forholdene i rengjøringsbransjen har gått fra vondt til verre. Også selskaper med tariffavtaler presser de ansatte til å vaske stadig mer på kortest mulig tid.

25. mars 2010|