Er du klar for vårens lønnsoppgjør? Her finner du informasjon om oppgjøret og de ulike forhandlingene. 

Viktige saker for Norsk Arbeidsmandsforbund i årets tariffoppgjør:

  • Alle skal ha ei lønn å leve av, og Arbeidsmandsforbund er opptatt av at arbeidsfolk skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. 
  • Sikre arbeidstakernes del av verdiskapingen og gjenopprette balanser der skjevhet har oppstått over tid.
  • Prioritere lavlønnsgrupper og likelønn i tariffoppgjørene.