Enighet på parkering med NHO

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Trine Wiig, Asle Granås, Martin Stokke Sperre

Enighet på parkeringsoverenskomsten med NHO

Vi er godt fornøyd med resultatet vi oppnådde, man fikk et generelt tillegg på 6 kroner pr time og økning på natt og helgetillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg har man valgt å satse på de med lang ansiennitet og høy kompetanse i bedriften og legger til et ekstra trinn på ansiennitet slik at de med mer enn ti års ansettelse får to kroner ekstra pr time.
Forhandlingsutvalget anbefaler dette oppgjøret og oppfordrer alle til å stemme ja når resultatet kommer ut på uravstemning. Uravstemningen avsluttes 1. juli 2022.

Protokollen kan du lese her: Parkering – NHO 2022