Forbundsalliansens fire forbund i Rogaland og Agder hadde samling forrige uke. Forbundsleder Erna Hagensen fortalte på samlingen hvorfor hun og Norsk Arbeidsmandsforbund brenner for at de fire skal bli et nytt forbund. — Sammen vil våre evner og vilje til å kjempe for våre medlemmer bli styrket kraftig! For at vi skal bli best mulig, trenger vi nå at flest mulig i våre organisasjoner gir en tilbakemelding om hva de mener må til for at vi skal få dette til.

I sin tale til tillitsvalgte og ansatte i Rogaland og Agder trakk forbundslederen fram også andre  elementer foruten om selve medlemsstyrken: Enda tydeligere næringspolitikk i forhold statseide bedrifter, mineralutvikling og samferdsel. Flere av forbundene har samme arbeidsted, men med ulik arbeidsgiver. Det vil styrke vår innvirkning på det arbeidstedet. Stordriftsfordelene vil gi gjøre at ikke alle fire forbundsledere må gå på de samme møtene eller gi ut fire forskjellige fagblad, men derimot alltid ha nok penger til streik. En sammenslåing vil bidra til at vi har langt flere krefter å dra på lokalt, slik at vi kan bistå våre medlemmer og tillitsvalgte tettere og bedre.

En sammenslåing vil gi LO et nytt storforbund med tilsammen 132 000 medlemmer. Det vil gi LO en bedre balanse og styrke de fire forbundenes innad i LO. Men for Erna Hagensen er det aller viktigste at vi vil få muligheten til å bistå våre medlemmer enda bedre. – I Norsk Arbeidsmandsforbund er vi vant med at ulike grupper holder hus under samme tak, fordi om man tilhører helt ulike bransjer. Vår erfaring med bransjeråd er gode.

For mange av våre medlemmer representerer fagforeningen rettferdighet og trygghet. Gode tariffavtaler, hjelp i tvistesaker, gode forsikringsordninger, god medlemsservice og hjelp når de trenger det er svært viktig arbeid for alle fire forbund. Alt dette vil vi kunne gjøre enda bedre hvis vi slår oss sammen. Arbeiderbevegelsens stolte historie og verdier viser oss retning og binder oss sammen, sa Erna til forsamlingen torsdag 11. oktober.

121011Erna Hagensens tale til forbundsalliansen Rogaland

 Arbeidsmanden var også til stede på samlingen.