LO og LO-forbundene er bekymret for at arbeidsmiljøloven skal bli svekket.LOlogo390to LO-sekretariatet vedtok mandag en uttalelse hvor man vil på konsekvensene av hver enkelt av forslagene  og den totale effekten av FRP/Høyre-regjeringens forslag . LO og forbundene vil lage en strategi for å møte de negative effektene av de negative endringene av arbeidsmiljøloven.