Foto: Stina Bergsten

20.11.2020
Det ble enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv om overenskomst for skianlegg.

Forhandlingsleder Trine Wiig fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at hun er fornøyd med resultatet og hun er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren.

Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene. Ut fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret, så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen.

Det gis:
• Individuelt tillegg til alle på kr 0,50 pr time fra 1.mai
• I tillegg får alle et overenskomsttillegg på kr 1,50 fra 1.mai
• Minstelønnssatsene i overenskomsten økes med kr 2,- pr time fra 1. november
• Fagbrevtillegget økes til kr 11,- pr time
• I tillegg er det tatt inn bestemmelser om drøfting av sykepengeordninger i bedriftene.

Forslaget skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler forslaget.

Les protokollen her