Etter tre timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentrepenørenes Forbund på den andre siden.

Fra 1 mai 2020, fikk vi et generelt tillegg kr 0,50.- og et lavlønnstillegg på kr 1,50.- Minstelønnssatsene økes med kr. 7.- pr time.

Fra 1 oktober 2020: Fagbrevtillegget økes med kr. 1 pr time. Kompetansetillegg økes med kr. 1 pr. time.

Videre fikk vi sikring av ansiennitet ved anbud i renovasjonsbransjen. Vi fikk inn lønnsbestemmelse for arbeidene formenn/lagleder/bas og bestemmelse om bedriftsansiennitet. Vi fikk også utvalgsarbeid for å revidere overenskomsten i tariffperioden.

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler årets oppgjør.

Les protokollen her