Forbundsleder Anita Johansen er spesielt glad for at partene maktet å komme frem til en enighet om pensjon fra første krone. FOTO: WERNER JUVIK

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2020-2022:

Pensjon fra første krone – en viktig milepæl

Forhandlingsleder Anita Johansen er fornøyd med resultatet og er spesielt glad for at partene maktet å komme frem til en enighet om pensjon fra første krone. Fra før har vi tariffbestemmelser om 4.5% i obligatorisk tjenestepensjon. Norsk Arbeidsmandsforbund er glad for å møte en motpart som mener at pensjon er viktig.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen.

Lønn

  • Generelt tillegg på kr. 0.50.- pr. arbeidet time
  • Minstelønnssatsen økes med kr. 2.00,- til kr. 190. pr. arbeidet time.

 Tillegg for fagkompetanse

  • Fagbrevtillegget økes med kr. 2.00,- til kr 14. pr arbeidet time.

Diettgodtgjørelsen/oppholdsgodtgjørelse

  • Diett/oppholdsgodtgjørelse heves med kr. 10.00 til kr 195,- pr. dag

Obligatorisk tjenestepensjon

  • Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone.

Det er enighet om nye bestemmelser vedrørende helligdagsgodtgjørelse. Det skal settes ned utvalg for arbeide med: Bilag for innarbeidingsordninger, bilag for drift og vedlikehold, reisebestemmelse og brakkebestemmelser.

Her kan du lese protokollen