Ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Nestleder Brede Edvardsen er fornøyd med regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. Regjeringen legger nå fram en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet må vi forhindre sosial dumping. Derfor legger vi fram flere tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Regjeringen vil også styrke bistanden til arbeidstakere som utnyttes, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en kommentar.

Regjeringen leverer 

I Norsk Arbeidsmandsforbund følges det nøye med på hva politikerne kommer med. Nestleder Brede Edvardsen har pløyd igjennom det omfattende dokumentet, og finner mye å glede seg over.

– Vi har ventet utålmodig på en styrking av dette arbeidet

5. oktober 2022|

Overenkomstkurs – Renhold

Målgruppe: 

  • Nye medlemmer i forbundet.

  • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere

Dato: 9. – 11. november 2022

Sted: Trondheim

 

For mer info og påmelding, klikk HER.

2. mai 2022|