Laster Arrangementer

Folkets Hus Haugesund, Haraldsgata 177 – kl 09:00 -15:00

Påmelding HER

Kursinnhold:
Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for “Hvorfor være tillitsvalgt”, Roller og
ansvarsområde, samt lover og avtaler.
Hensikten med dette kurset er at nye tillitsvalgte skal få en opplæring i arbeidet som
tillitsvalgt, hvilke lover og regler som regulerer dette arbeidet, samt rettigheter og plikter i
arbeidslivet.
Etter endt kurs skal deltakerne ha:
• dannet seg en mening om tillitsvalgtes roller og ansvarsområde
• sett på hvilke oppgaver man har som tillitsvalgt
• fått en oversikt over organisasjonen de er en del av, og hvilken betydning den har for
deres arbeid
• utviklet meninger om viktigheten av disse oppgavene
• truffet og bygget nettverk med andre tillitsvalgte
Målgruppe: Nye tillitsvalgte
Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart
Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste registreres via Min side. Det dekkes i
form av skattefritt stipend eller beskattet reelt tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i
forhold til AOFs satser.