Laster Arrangementer

Folkets Hus Stavanger, Jens Zetlitzgate 21, sal 3 – kl 09:00 – 15:00
Påmelding HER

Kursinnhold:
Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og
skape trygghet for selvstendig handling.
Hensikten med dette kurset er at nye medlemmer skal bli bedre kjent med det forbundet de
har meldt seg inn i, hva det er og hva det står for.
Etter endt kurs skal deltakerne:
• kjenne til medlemsfordelene i forbundet.
• kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie.
• kjenne til hovedtrekkene når det gjelder forbundets oppbygning og faglig-politisk
virksomhet.
• kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler.
• kjenne til hvordan den lokale organisasjon og de lokale tillitsvalgte fungerer.
• ha en positiv opplevelse av å være organisert.
Målgruppe: Medlemmer
Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart
Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste registreres via Min side. Det dekkes i
form av skattefritt stipend eller beskattet reelt tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i
forhold til AOFs satser.