Storsamling for tillitsvalgte

Bli med på samling og møt andre tillitsvalgte i forbundet.

Norsk Arbeidsmandsforbund inviterer til storsamling for tillitsvalgte 17. – 19. september på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Det vil bli fine dager med faglig og sosialt påfyll, gode innledninger og diskusjoner. Dette er en god arena å diskutere utfordringer på tvers av forbundets ulike bransjer. 

Frist for å melde seg på er 16. juni. 

Meld deg på her

14. mai 2024|

Revidert statsbudsjett – Et ansvarlig budjsett

Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024.

– Det er viktig som regjeringen legger opp til å holde arbeidsfolk i jobb og en hverdagsøkonomi. I en urolig tid har jeg forståelse for viktigheten av å prioritere forsvaret, økt støtte til Ukraina og bekjempelse av gjengkriminalitet i Norge. Også en styrking av sykehusøkonomien gjennom reduserte køer vil komme oss alle til gode, sier forbundsleder Brede Edvardsen etter første gjennomgang.

– Jeg er også glad for at regjeringen foreslår å øke vedlikeholdet på riksveiene med 640 millioner. Dette vil være et viktig bidrag til å redusere vedlikeholdsetterslepet og utbedre ras- og flomutsatte område og i samsvar med Nasjonal transportplan. Det er også positivt at Kystverket får kompensert for kostnader i tilknytning til skader på navigasjonsinfrastruktur etter ekstremværet Ingunn, sier Edvardsen.

Norsk

14. mai 2024|

Enighet i forhandlingene i lønnsoppgjøret for ansatte ved skianlegg

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv om forslag til ny overenskomst for ansatte ved skianlegg. Trine Wiig ledet forhandlingsdelegasjonen, og er fornøyd med resultatet.

– Resultatet er innenfor rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også styrket de tillitsvalgtes rett til drøftinger om kompetanse i bedriftene sier Wiig.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, og dato for vedtagelse er satt til 31. mai 2024. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget.

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

  • Generelt tillegg på kr. 7.-
  • Minstelønnssatsene i overenskomsten økes med kr 9,00
  • Ansatte med mer enn fire sesonger i anlegget får et ekstra tillegg på kr 2,50
  • Fagbrevtillegget økes til kr 13,00
13. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for vektere

Partene ble enige etter mekling på overtid.

Det er enighet i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for vektere.

Les protokollen her

– Det viktigste for oss i dette oppgjøret var økt grunnlønn. Det har vi klart å oppnå med et høyt kronebeløp som gagner alle, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Resultatet følger de økonomiske rammene i frontfaget, og vil gi forbundets medlemmer økt kjøpekraft.

– Vekterne har hatt en reallønnsnedgang. Dette oppgjøret bidrar til å snu denne trenden. Nå har vi fått på plass en reallønnsøkning, som var vårt mål, fortsetter Edvardsen.  

Edvardsen sier at forhandlingene har vært svært krevende, men likevel konstruktive. Forbundslederen framhever også viktige gjennomslag gjeldende kompetanseheving.

– Vi har fått på plass viktig tekst gjeldende kompetanseheving. Vekterne spiller en viktig rolle for samfunnets beredskap. Derfor er

11. mai 2024|

Mekling på overtid

Saken vil oppdateres løpende.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel på vekteroverenskomsten fortsetter på overtid. 

11. mai 2024|

Mekling for vekterne

Partene møtes hos Riksmekleren 9. -10. mai.

I dag kl. 10 starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny vekteroverenskomst.

Det er satt av to dager hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 10. mai 2024 kl. 23:59. Under meklingen er det taushetsplikt. Det betyr at det kun er Riksmekleren som kan uttale seg til media. 

Oversikt streikeuttak

9. mai 2024|

Mekling for vekterne

Partene møtes hos Riksmekleren 9. -10. mai.

I dag kl. 10 starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny vekteroverenskomst.

Det er satt av to dager hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 10. mai 2024 kl. 23:59. Under meklingen er det taushetsplikt. Det betyr at det kun er Riksmekleren som kan uttale seg til media. 

Oversikt streikeuttak

9. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for maskin

Margrethe Hadland og Linda M. Vassdal fra Arbeidsmandsforbundets forhandlingsdelegasjon er fornøyde med resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om forslag til ny anleggsoverenskomst for maskinentreprenører. Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her 

Enighetsprotokoll om arbeid i fritid 

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene.

– Resultatet samsvarer med økonomiske rammene fastsatt av frontfaget, og vi oppnådde betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter, sier Engen.

– Vi er veldig glade for å få inn endringer i tillegg for tungt håndholdt utstyr, og at vi endelig har full likestilling på brakke uten innkvartering, avslutter

8. mai 2024|