Sparebank1 og Norsk Arbeidsmandsforbund inviterer til webinar om LOfavørs egen pensjonskonto:

Torsdag 27. mai
Kl. 18-19
Teams

Pensjon kan være vanskelig, men det er utvilsomt viktig. Stortinget har vedtatt at alle oppsparte pensjonsmidler i form av innskuddspensjon skal samles på en pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgiver.

Frem til nå har arbeidsgiver valgt pensjonsleverandør for deg, men med innføringen av egen pensjonskonto får ansatte i privat sektor selv mulighet til å velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene dine.

Høres det litt komplisert ut? Da er dette arrangementet perfekt for deg.

Klikk her for å bli med på møtet

Åse Blomkvist er ansatt i Sparebank1 Forsikring, som er Sparebank1 sitt pensjonsselskap. Hun har jobbet med pensjonsfaget siden 1997, og er ekspert på temaet. Hun skal lose oss gjennom endringene, og hva dette har å si for deg.