Landsorganisasjonen i Norge (LO) og AOF Norge inviterer til gratis månedlige
arbeidsmiljø-og HMS- relaterte webinar. Webinarene er åpne for alle, men er særlig interessante for tillitsvalgte, verneombud og leder. Ved å melde deg på får du tilgang til webinarene også i ettertid.

Tema for høstens webinarer er: 

HMS-webinar 6.oktober kl.1130-1200
Arbeidsmiljøportalen
– presentasjon v/Arbeidstilsynet
Les mer her – påmelding 

HMS-webinar 3.november kl.1130-1200
Faktaundersøkelse – ”et hybrid konfliktvåpen”
på norske arbeidsplasser. v/ AFI/Oslo Met
Les mer her – påmelding

HMS-webinar 1.desember kl.1130-1200
Arbeidsmiljøet i krisetid – har koronatiden
hatt innvirkning på arbeidsmiljøet? v/ HMS
Norge/AOF Norge
Les mer her – påmelding