Arbeidstilsynet inviterer til webinar 4. oktober kl. 10, hvor vi skal dele kunnskap om faktorene som kan være årsak til muskel- og skjelettplager i bransjen, hvordan og hvilke tiltak som kan iverksettes for å fremme muskel og skjeletthelse, og hvorfor det bør gjøres. 

Sykefraværsstatistikken viser at bygg- og anleggsnæringen har mer langtidssykefravær enn gjennomsnittet grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. Konsekvensene av fraværet er store både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Hva kan vi gjøre for å forebygge slike plager? 

Vi skal blant annet gå igjennom:  

·        Fakta om bransjen – hva bør dere være spesielt oppmerksomme på  

·        Arbeidstilsynets erfaringer og forventinger  

·        Krav til kartlegging og risikovurdering 

·        Vibrasjon – arbeidsgivers ansvar 

·        Hva kan dere gjøre selv, hva bør dere få hjelp til og hvem kan hjelpe dere  

·        Partssamarbeid og involvering av verneombudet i forebyggende arbeidsmiljøarbeid   

·        Nyttige verktøy i forebyggende arbeidsmiljøarbeid 

Les mer og meld deg på her.