This content has been archived. It may no longer be relevant

i


Det var med dyp sorg og sjokk jeg mottok den triste meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen plutselig hadde gått bort.

Hans-Christian var en dyktig og respektert leder og arbeiderbevegelsen har mistet en av sine fremste tillitsvalgte. Hans bidrag til et seriøst arbeidsliv, ikke minst under koronapandemien, vil aldri bli glemt. Jeg vet at et av hans største ønsker var å få på plass en ny rødgrønn regjering til høsten. Så nå må vi vende blikket framover og gi alt i en valgkamp som er viktigere enn på lenge.

Valgkampen i år kommer til største del å foregå digitalt, i både sosiale og tradisjonelle medier. Vi har måtte tenke nytt da det ikke er mulig å drive valgkamp på tradisjonell måte under pandemien. Vi har planlagt et godt digitalt opplegg i forbundet, men vi kan ikke gjøre det alene. For å få til en slagkraftig valgkamp er vi avhengig av at alle bidrar. Jeg vil derfor oppfordre alle våre medlemmer og tillitsvalgte å aktivt bidra i valgkampen. Snakk med venner og kolleger, skriv leserinnlegg i lokalavisa eller del saker i sosiale medier. Når alle gjør litt, blir summen stor.

For å få til en slagkraftig valgkamp er vi avhengig av at alle bidrar.

Årets 1.mai feiring vil også foregå digitalt. I en tid der Norge sliter med høy arbeidsledighet og vi har levd snart åtte år med en Høyreregjering som har prioritert de rike først, er dagen enda viktigere å markere. Heller ikke i år vil vi kunne samles for å gå i tog som vi pleier, men du kan likevel være en del av fellesskapet som markerer 1. mai 2021 digitalt. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Det siste året har vi vært nødt til å omstille vår virksomhet fra å møtes fysisk til digitale samlinger. De seneste månedene har vi for første gang i forbundets historie gjennomført digitale årsmøter ute i avdelingene. Møtene har vært vellykket, men jeg skal ikke stikke under stol, at jeg synes det er vemodig å ikke kunne møte medlemmene fysisk ute i avdelingene. Jeg håper og tror at ting vil bli annerledes neste år.

I skrivende stund har det nettopp blitt brudd mellom NHO og LO i årets lønnsoppgjør. Manglende forhandlingsvilje fra NHO gjorde at vi atter en gang er nødt til å gå til mekling. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Det er økonomi det står om, både et generelt tillegg og et lavlønnstillegg. Jeg håper at vi kan komme til enighet hos Riksmekleren, men jeg opplever at det er stor streikevilje for et solidarisk oppgjør blant medlemmene.

Nylig lanserte regjeringen Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033. Planen legger viktige føringer for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge. Noe jeg reagerer sterkt på, og som forbundet har advart om lenge, er de altfor store anleggsprosjektene det legges opp til. Slike prosjekter er det i hovedsak de store utenlandske entreprenørene som har økonomisk mulighet til å legge inn anbud på. Vi mener at de store anleggsprosjektene må deles mer opp, slik at norske og nordiske entreprenører har mulighet til å legge inn anbud. Konsekvensen av for store anleggskontrakter er alvorlige. Ikke bare mister vi norske arbeidsplasser, men i forlengelsen kan også kompetansen forsvinne ut av landet da Norge ikke vil ha samme behov for anleggsarbeidere.

De store anleggsprosjektene må deles mer opp, slik at norske og nordiske entreprenører har mulighet til å legge inn anbud.

Kampen mot sosial dumping blir også viktig framover. Vi trenger kraftige tiltak i anleggsbransjen for å forhindre at mennesker blir utnyttet og jeg mener det er på høy tid at vi får en nasjonal standard. Flere og flere kommuner i Norge har gått foran og utviklet egne modeller med krav til offentlige leverandører, og kan vise til gode resultater. For at seriøse bedrifter ikke skal bli utkonkurrert av de useriøse er dette et godt og treffsikkert tiltak.

Dessverre er det også denne gang satt av alt for lite til både vei og baneutbygging i forslag til NTP. Både vedlikehold og investeringer ligger langt bak de mål som Stortinget tidligere har fastsatt. Forbundet vil sammen med LO jobbe aktivt videre for å påvirke arbeidet med NTP i en retning som skaper arbeidsplasser for våre medlemmer og en positiv næringsutvikling over hele landet.

Anita Johansen,
Forbundsleder