1. januar 2023 kommer det nye vilkår på forsikringene dine.

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

 • Erstatningssum økes for smykker, gull og annet edelt metall til kr. 350 000.
 • Erstatningssum økes på enkeltgjenstander og samlinger opp til kr. 350 000.
 • Erstatningssum økes ved tyveri av personlig løsøre fra privat motorkjøretøy og fritidsbåt til kr. 40 000.
 • Dekning på bil-, vare- og båttilhenger økes til kr. 40 000.
 • Erstatningssum ved tap av gass, vann og annen væske økes til kr. 40 000.
 • Erstatningssum for napping av veske økes til kr. 40 000.
 • Erstatningssum for bekjempelse av insekter som veggedyr, skjeggkre og kakerlakker økes til kr. 150.000.

Andre endringer:

 • Ved fysisk skade på telefon eller nettbrett blir reparasjon nå erstatningen. Dette reduserer også klimaavtrykket.
 • Erstatningssum ved tyveri fra offentlig bygning reduseres til kr. 40 000, med unntak av tyveri fra sykehjem eller sykehus som fortsatt dekkes inntil kr. 200.000.
 • For student- og lærlingmedlemmer innføres det egenandel på kr. 2 000 for mobil og nettbrett. Øvrige skader vil fortsatt ha egenandel på kr. 0.
 • Fra 1 januar må el-sparkesykkel ha egen ansvarsforsikring som følger bilansvarslovens regler. Den tas ut av innboforsikringen, og medlemmer med el-sparkesykler må kjøpe egen ansvarsforsikring.

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring.

Det vil sendes ut e-post/sms eller digipost om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring

Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.