Vi søker etter en engasjert medarbeider til en nyetablert stilling som organisasjonsarbeider rettet mot servicebransjene i Oslo. Organisasjonsarbeideren har kontorsted i forbundets lokaler i Oslo, men arbeidet skal hovedsakelig foregå ute blant nåværende og kommende medlemmer. Arbeidet innebærer utstrakt reisevirksomhet i området og stillingen krever at du har førerkort og disponerer egen bil.

Les hele stillingsannonsen her.