Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker med dette velkommen til forbundets nye hjemmesider!

Noe arbeid med tilpasninger og justeringer gjenstår men vi håper at alle våre medlemmer får glede av de nye sidene i tiden som kommer. Send oss gjerne tips og kommentarer til de nye sidene slik at vi kan utvikle disse best mulig framover.

Trond Erik Thorvaldsen
redaktør