LOs distriktskontor i Nord-Trøndelag inviterer til frokostmøte 6. april
kl. 10:00 – 11:00.
Møtet vil finne sted i 2. etasje i Bomvegen 3 på Steinkjer.

Jan Arild Vikan, LOs juridiske kontor region Midt-Norge kommer med innledning om endringer i arbeidsmiljøloven.
Det blir servering av frokost fra kl. 09:30

Påmelding til nord-trondelag@lo.no innen 3. april 2017

Vel møtt!