Foto: Ilja Hendel

 • Vekternes krav er ikke utenfor de rammene som er gitt av frontfaget. Frontfagsmodellen er ikke til hinder for at grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, skal kompenseres.

   

 • Vekterne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen ift. andre grupper. Vi kan ikke sitte i ro og se på en utvikling der lønnsgapet øker og at arbeidsfolk blir sittende fast i lavtlønnsfella.

   

 • Garantibestemmelsene i tariffavtalene er sikkerheten mot at arbeidstakere i lavtlønnede yrker sakker enda mere akterut lønnsmessig. Denne krever nå arbeidsgiverne fjernet.

   

 • Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Dette er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Dette ønsker vi at skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid.

   

 • Det er stadig økte krav til kompetanse også i vaktbransjen. Derfor er det avgjørende at kompetanse lønner seg gjennom økt fagbrevtillegg.

   

 • Vektere må ha fast og forutsigbar inntekt på linje med alle andre arbeidstakere i Norge. Derfor er det viktig at fastlønnsordningen opprettholdes. Arbeidsgiverne krever denne fjernet.

   

 • Lærlingene våre er framtida, og det er svært viktig at lærlinger får en trygg inngang til arbeidslivet. Arbeidstid og skift- og turnusordninger for lærlinger må derfor drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte.

   

 • En viktig årsak til at folk havner i lavtlønnsfella er ufrivillig deltid. Vi ønsker å finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne mot ufrivillig deltid og sikre faste og hele stillinger.