Pressemelding 26.10.2020. Foto: Simen Strømme.


Tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund innenfor vaktbransjen mottar stadig rapporter om misbruk av lærlinger under vekterstreiken. Det rapporteres om at lærlinger blir omplassert for å dekke inn vakter som er i streik.

Nye lærlinger blir satt på vakter alene, uten oppfølging fra dem som skal lære dem opp. Dette skjer ved blant annet forskjellige kjøpesenter. Forbundsleder Anita Johansen reagerer kraftig på at vaktselskapene utnytter lærlinger under vekterstreiken.

– Med det fokus som har vært på lærlingers situasjon i vaktbransjen, er det oppsiktsvekkende at bedriftene behandler sine lærlinger på en slik måte. Dette understreker legitimiteten i våre medlemmers krav i oppgjøret, sier Johansen.

På bakgrunn av dette ser vi oss nødt til å foreta særskilt plassoppsigelse av våre medlemmer blant lærlingene for å kunne ta dem ut i konflikt, og derved skjerme dem fra en slik behandling.

–  Det er trist at vi må gå til et slikt skritt og vi oppfordrer bedriftene sterkt til å behandle lærlingene slik de fortjener, avslutter Johansen.