Fra venstre: Forbundsleder Erna Hagensen, Kjell Borglund, Kirsti Mandal, Kjell Holst og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Kjell Edvard Fixdal hadde ikke anledning til å komme.
Foto: Hans Arne Paulsen

Den 11.mai var landsmøtet samlet til middag på Radisson Plaza i Oslo. Forbundsleder Erna Hagensen og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen holdt tale og delte ut prisene «Pioneren» og «Arbeidsmanden».

I år ble «Pioneren» utdelt til Kirsti Mandal, Kjell Holst og Kjell Edvard Fixdal. Pioneren er symbolet på LOs høyeste utmerkelse som forbundsstyret kan gi til medlemmer/tillitsvalgte av forbundet som har gjort en ekstraordinær innsats for forbundet og fagbevegelsen.

Kjell Borglund fikk prisen «Arbeidsmanden». Hedersstatuetten ”Arbeidsmanden” kan tildeles en person som har gjort seg spesielt bemerket ved betydelig innsats innen forbundets interesseområder. Det utdeles en i hver landsmøteperiode.

Vi gratulerer prismottakerne med velfortjente priser!