Jeg har i dag lest meg gjennom faget som heter arbeidsliv, og samfunnsfag, i regjeringens nye læreplaner. Og jeg må meddele at høyrepolitikken har med dette forslaget kommet inn i klasserommet, og det lille vi hadde om fagforening er nå et saga blått.

Det finnes punkter i faget samfunnsfag som kan ligne litt i 10.klassetrinnet, blant annet:

* beskrive det politiske systemet i Noreg og korleis enkeltmennesket har og har hatt høve til å påverke det.

Det er jo flott det, men problemet er at det ikke er enkeltmennesket som har påvirket det politiske systemet i Norge, det er felleskapet, og det er i høyeste grad fagforeningene. Helt tilbake til foreningsmøte på isen i Sulitjelma, og til fyrstikkpikene, så er det arbeidsfolk som gruppe som har påvirket det politiske bildet i samfunnet.

På høyres landsmøte vedtok de at man skal «anerkjenne» det uorganiserte arbeidslivet. Det ble faktisk votering på om man skulle bruke ordet  «forsvare» eller «anerkjenne», men landet på det mildere uttrykket, da man mente at det egentlig var ganske likt.

Jeg husker en sak jeg hadde som tillitsvalgt en gang, der jeg gikk til det grepet at jeg siterte forskjellen på umiddelbar, og snarlig oppsigelse fra ordboka til en leder. Jeg kjenner på litt det samme behovet nå, men jeg forstår det altså dit hen, at det Høyre mener med å anerkjenne, er nemlig å forsvare.

Når har det uorganiserte arbeidsliv vært under angrep? Hvis du ser på sosial dumping, useriøse anbud, menneskehandel, arbeidslivskriminalitet, useriøse aktører og lavtlønnede yrker så er det ingen som går til angrep på de uorganiserte, annet enn det uorganiserte arbeidsliv selv.

Det er det organiserte arbeidslivet som må styrkes, for det er nemlig bare sånn vi kan få et godt og seriøst arbeidsliv over hele linja. Men Høyre, som så varmt sier at de er for et organisert arbeidsliv, gjør jo ingenting for at arbeidslivet skal være organisert. Fagforeningsfradraget har stått stille siden 2013, alt skal ut på anbud og nå skal man skal man i tillegg ikke lære om trepartssamarbeidet i skolen.

Ikke bare skal trepartssamarbeidet ut av læreplanen, men viktige ting som tariffoppgjør, streik, valg av tillitsvalgte og verneombud er ikke en del av læreplanen det heller. For det handler for det meste om mennesket som individ i de nye læreplanene. Noe som er helt i tråd med Høyres politikk, men det er ikke i tråd med samfunnsmodellen vår, eller arbeidslivet forøvrig

I flere fylker vet jeg at ungdomslederne våre sliter med å få innpass på skoler for å snakke om fagorganisering, det samme gjelder LO. Men kjenner jeg denne regjeringen rett, så har vi ikke tenkt å gjøre så mye med det heller, siden man som individ skal stå fritt til å si nei til å organisere seg. Og jeg forstår jo at det er mye lettere å si nei til noe man aldri har hørt om og ikke vet hva er.

Min oppfordring er klar! Gå inn på udir.no og fortell hva du mener om de nye læreplanene!

 

Ungdomssekretær, Karina Veum