19. – 21. oktober samler ungdomstillitsvalgte og sentralt  ungdomsutvalg seg på Hurumland utenfor Drammen for å sette ungdommen på  dagsorden.

Hva skal vi jobbe med fremover for å få ungdom mer engasjert i fagbevegelsen, hvordan få flere medlemmer, og – ikke minst – hvordan beholde de medlemmene vi allerede har?

Vi skal også fokusere på hvilke politiske  saker som opptar unge medlemmer i vårt forbund.

Forbundet har landsmøte i  2011 og konferansen vil også sette fokus på dette. Du som enkeltmedlem kan komme med innspill på hva du mener organisasjonen bør jobbe videre med, både for din arbeidsplass, for deg som enkeltmedlem, innenfor politikk og så videre.

Ta kontakt med din avdeling og ungdomstillitsvalgt slik at de eventuelt kan ta med ditt forslag videre til konferansen.