Vil du være med?

Ta kontakt med ungdomstillitsvalgt i din avdeling!

  • Kurs om arbeidslivet, lover og avtaler
  • Ungdomskurs og konferanser
  • Arbeidsplassbesøk
  • Skolebesøk
  • LOs sommerpatrulje og lærlingpatrulje, informere andre unge om arbeidslivet

 

Norsk Arbeidsmandsforbund har et sentralt ungdomsutvalg og ungdomsutvalg i alle 9 avdelinger. Det sentrale ungdomsutvalg er rådgivende for forbundsstyret om hva som er viktig for unge medlemmer.

Utvalget har for eksempel frontet råd som: søkerpoeng for fagbrev, styrke fag- og yrkesutdanningen, retten til heltid, bedre boligpolitikk og mye mer.

Utvalget kommer også med råd om hva forbundet bør satse på av aktiviteter og organisasjonsmessige spørsmål. Det sentrale utvalget ledes av ungdomssekretæren som er en del av forbundets ledelse. Ungdomssekretæren er aldri mer enn 34 år.

Forbundet har også ungdomsutvalg i hver avdeling, der en ungdomstillitsvalgt tiltrer styret i avdelingen. Også her er utvalget rådgivende og kan komme med innspill på hva avdelingen bør satse på.

> Veileder for ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg