Foto: Simen Strømme

Pressemelding 29.10.2020
NHO Service og Handel har gått ut i media og hevder de har kommet med et nytt tilbud til vekterne. Deres tilbud fremsatt i pressen utgjør kun en liten del av en større helhet, og vi kan ikke se at tilbudet møter våre hovedkrav.

I forhold til tidligere fremsatte løfter fra NHO Service og Handel innebærer deres siste tilbud en ytterligere reallønnsnedgang for vekterne.

NHO Service og Handel viser til forståelse, åpenhet og tillit, men holder tilbake vesentlig informasjon i sitt medieutspill.

Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker en løsning på konflikten, og er når som helst klare for å fortsette forhandlingene. Dette forutsetter at arbeidsgiversiden kan fremlegge et reelt tilbud som imøtekommer våre krav.