Forbundssekretær Steinar Rindhølen er fornøyd med vedtaket i Trøndelag fylkeskommune

Sist uke gjorde Trøndelag fylkeskommune viktige vedtak som fremmer det seriøse og organiserte arbeidsliv. I mandatene for nye driftskontrakter på vei for 2020, som etter planen skal utlyses i november 2019, ønsker fylkeskommunen å stille krav til tariffavtale hos bedriftene som skal utføre arbeidet i kontraktene. De har også besluttet at fylkeskommunen skal få på plass en LO-koordinator.

– En stor takk til forbundets samferdselsutvalg i avdeling 8 i Trønderlag. Deres arbeid over tid, gjennom møter og dialog har gitt resultater, sier forbundssekretær Steinar Rindhølen, ansvarlig i arbeidet for å hindre sosial dumping i anleggsfagene.

Statens vegvesen har i det siste avdekket mye uregelmessigheter når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og ved arbeidstidsbestemmelsene. Når mye av driftskontraktene og mindre veianlegg fra 1. januar 2020 flyttes over til fylkene er det viktig at de er vel forberedt.

– Det er mange som fremsnakker betydningen av trepartssamarbeid og den norske modellen. Skal vi beholde et seriøst attraktivt arbeidsliv og en samfunnsmodell som er unik, så må offentlige innkjøpere ta samfunnsansvar. I denne sammenheng har Trønderlag fylkeskommune vist vei for andre fylkeskommuner, avslutter Steinar Rindhølen. 

Her kan du lese hele seriøsitetskravet.