– Det er de tillitsvalgte som er ryggraden fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte vi kommer i kontakt med medlemmene. Neste år marker LO Tillitsvalgtåret og 2019 skal brukes til å øke statusen til de tillitsvalgte, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Det er de tillitsvalgte som forvalter Hovedavtalen og forhandler med ledelsen, som sørger for at tariffavtalene overholdes, som verver nye medlemmer og som hjelper medlemmene ute på arbeidsplassene.

– At disse oppgavene blir ivaretatt på en skikkelig måte er avgjørende for medlemmene. Nettopp derfor skal Tillitsvalgtåret benyttes til å verdsette tillitsvalgtes uvurderlige innsats.

Som en del av kampanjeåret vil det bli lansert intervjuer med tillitsvalgte og historier om det å være tillitsvalgt i LOs fagblader og på LOs hjemmesider og kanaler i sosiale medier. I tillegg skal Tillitsmannen av Einar Gerhardsen få en ny giv i 2019.

– Einar Gerhardsens klassiker skal være utgangspunktet for en ny video som skal fungere som et verktøy der tillitsvalgte kan få en enkel og kort introduksjon om det å være tillitsvalgt i ulike roller, forklarer Olsson.

LOs medlemsfordelsprogram – LOfavør –  har også en rolle i Tillitsvalgtsåret

– LOfavør skal bruke Tillitsvalgtåret til synliggjøring av tillitsvalgfordelene i LOs samleforsikring, og samtidig formidle informasjon og kontakt inn mot sine leverandører for å finne måter på å sette fokus på de tillitsvalgte.

Utfordringene mange tillitsvalgte erfarer er at de ikke blir tatt med i drøftinger, de får ikke fri til å skolere seg og vanskelig tilgang til arbeidsgiver. Forskningsstiftelsen Fafo har fått i oppdrag å analysere disse problemstillingene og det er planlagt rapportlansering under Arendalsuka 2019.

– Summen av disse tiltakene utgjør Tillitsvalgtåret 2019. Med det vil vi løfte fram de ukjente heltene i vårt tillitsvalgtapparat. LOs ledelse og ledelsen i forbundene skal besøke flest mulig tillitsvalgte der ute i året som kommer og det gleder jeg meg stort til, avslutter Terje Olsson.