Foto: NCC

AOF kjører nå digitale kurs for de som ønsker å ta teorien til fagbrevet i fjell- og bergverksfaget. 

Kurset retter seg mot fagarbeidere som jobber innen eksempelvis fjellboring, sprengning og mineraluttak fra fjell, i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Det retter seg også mot de som arbeider med oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Formålet med kurset er at fagarbeidere som har flere års erfaring fra praksis, men lite eller ingen formell kompetanse, skal få muligheten til å dokumentert sin kompetanse og stå sterkere i arbeidslivet.
Mer informasjon finner du her: 
https://www.aof.no/kurs/fjell-og-bergverksfaget-fagbrev-virtuelt/?site=1