I to dager skal Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) forhandle om anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører..

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) på den andre siden.

Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundssekretær Frode Engen leder forhandlingsdelegasjonen.