– I år er det vår tur. Arbeidsfolk skal ha sin del av kaka, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO startet i dag mandag den 11. mars kl. 13.00 med at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, i spissen for LOs forhandlingsdelegasjon, overleverte kravene til NHOs leder Ole Erik Almlid.

LO og NHO må bli enige innen torsdag 14. mars. Hvis de ikke blir enige, møtes de hos Riksmekleren til mekling. Meklingen skal være avsluttet den 31. mars kl. 24.00.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Tariffavtalene gjelder for to år, og LO og NHO forhandler om lønnsregulering for 2. avtaleår.

Mellomoppgjør foregår alltid slik at LO gjennomfører en felles forhandling i LO-NHO-området. Forhandlingene omfatter ca 200 000 LO-medlemmer fordelt på 124 avtaler og mange bransjer. 

Lønnskravene
LOs representantskap vedtok den 19. februar at kravene som ble fremmet i hovedoppgjøret i 2018 skal følges opp for andre avtaleår: Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Representantskapet har gitt LO-sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene. LOs representantskap skal ta stilling til resultatet.  

Les hele vedtaket i LOs representantskap om tariffoppgjøret her.

Følg oppgjøret på www.lo.no og på sosiale medier #tariff2019.