Erna har ordet

Nå er tariffoppgjøret i privat sektor mellom LO-NHO over og våre medlemmer har sagt sitt i uravstemningen. Årets tarifforhandlinger har vært krevende. To pensjonsordninger lå på bordet og det faktum at partene kom til enighet først etter 15 timer på overtid viser hvor krevende det var. Man får aldri alt man har krav på og ønsker i en forhandling. Min vurdering er at vi kom så langt vi kunde og det ikke er sikkert at vi kommet fram til et bedre resultat ved en eventuell streik. Oppsummert har vi nå fått i land et oppgjør, som vi kan stå inne for og som våre medlemmer nå har gitt stor tilslutning.

I dette tariffoppgjør har mye handlet om pensjon, og en av de hete potetene har vært avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en førtidspensjonsordning som ble implementert i 1989. Ordningen ble finansiert av arbeidsgivere og staten i fellesskap og gjorde det mulig for arbeidsfolk å gå av tidligere med pensjon. Opprinnelig var ordningen ment for de som hadde tunge jobber i industrien, men etter hvert ble flere grupper omfattet av ordningen.

Dessverre har hull i AFP-ordningen gjort at mange av sliterne havnet utenfor. Derfor er jeg fornøyd over at vi har tettet noen av hullene og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Den nye AFP-ordningen vil bli mer forutsigbar og vil gi større trygghet for framtidig pensjon. Vi har også sikret en et tillegg for de som ikke orker stå i jobb etter 62.

I årets tariffoppgjør har vi sikret økt kjøpekraft for våre medlemmer, samtidig som de lavtlønte har fått et ekstra løft. Tilleggene vil gi mest til de med lavest lønn, mange av disse kvinner. Kvinner utgjør cirka en fjerdedel av arbeidstakerne som omfattes av lavlønnstillegget, mens halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner. Det er et lite, men viktig skritt mot likelønn.

Selvfølgelig er jeg skuffet over at vi ikke fikk til det vi ønsket knyttet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og spørsmålet om pensjon fra første krone. Denne kampen er ikke over, og vi skal fortsette å kjempe for en rettferdig OTP, både politisk og overfor arbeidsgivere. OTP er lovregulert og for å få endret ordningen er vi avhengige av å få et flertall på Stortinget. Jobben for å få de politiske partiene til å stemme for en rettferdig obligatorisk tjenestepensjon fortsetter, og jeg har trua på at vi kan få til en endring med hjelp av partiene på Stortinget som støtter vår sak.

Etter hver forhandling skal våre medlemmer si sin mening om resultatet i en demokratisk uravstemning. Det er medlemmene som bestemmer om resultatet som ligger på bordet blir vedtatt eller ikke. I år er jeg veldig glad over den store oppslutningen og at så mange av våre medlemmer valgte å bruke stemmeretten. Nesten 60 prosent oppslutning er et resultat forbundet ikke har sett på mange, mange år. Av de som brukte stemmeretten stemte 84,4 prosent ja i uravstemningen. Det er en tydelig indikasjon på at vi har fått fram et godt resultat.

Jeg vil rette en stor takk til alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundet som har bidratt til dette gode resultatet!