Veronika AndersenPå Klubben Hotell i Tønsberg er over 80 personer fra forbundet innom denne uka for å forberede vårens tariffoppgjør.

Veronika Andersen tillitsvalgt i Elixia Kråkerøy, som er i tariffråd for fritid- og opplevelse, har jobbet seg igjennom alle innspillene. I samråd med Eli Langli Eriksen, også fra Elixia Kråkerøy, har de bestemt seg for hva som er deres prioriteringer.

Norsk Arbeidsmandsforbund har forhandlingsrett på i alt 23  overrenskomster, med 19 tariffråd. For å sikre at alle medlemmer skal kunne gi innspill på hva de mener burde forhandles om i forhold til sine overrenskomster, har det vært avholdt tariffkonferanser i hele landet.

Helge HaukelandNestleder Helge Haukeland understreket til deltakerne på tariffkonferansen, hvor viktig det er for forbundet at de har prioritert dette arbeidet, både for medlemmene og forbundet sentralt.  

 De sentralt valgte tariffrådene behandler  på tariffkonferansen alle innspill som er kommet. På bakgrunn av dette, vedtar de ulike tariffrådene, hvilke prioriteringer de vil legge til grunn i forhandlingene til våren.

I begynnelsen av uka er tariffrådene fra henholdsvis tunnel, bom og bru, fritid og opplevelse, skianlegg, parkering, service- og vedlikehold og statlig sektor med Kystverket, NVE anlegg og Statens Vegvesen. Mens tirsdag etter lunsj kommer de større gruppene fra bergindustri, asfalt, anlegg, vektere, maskin og renhold.  

På slutten av uka, med bakgrunn i arbeidet fra tariffrådene, vil forbundsstyret vedta Norsk Arbeidsmandsforbunds oppgjørsform. Dette vil bli fremmet som en anbefalning for LOs representantskap 18. februar. Der vil det fattes endelig beslutning på oppgjørsform vil bli vedtatt.