Tariffkonferanse i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt- Norge for tillitsvalgte/klubbledere

Tid: torsdag 31. august kl. 1000 til fredag 1. september 2017
Sted: Quality Grand Hotell Steinkjer

Vi ønsker alle velkommen til Quality Grand Hotell Steinkjer torsdag 31. august.
Tariffkonferansen starter kl. 10:00, det vil bli registrering av deltakere og kaffe fra kl. 09:45.

Avdelingen avholder tariffkonferansen tidlig for at dere som tillitsvalgte skal ha god tid til å engasjere medlemmene fram mot fristen for innleveringa ved krav til tariffoppgjøret 2018, som er et hovedoppgjør.

Ønskes mer informasjon ta kontakt på mail avd8@arbmand.no eller på
tlf. 815 45 100