Nå pågår forhandlingene mellom LO og NHO for lønnsoppgjøret 2019. I år er det et såkalt mellomoppgjør – det vil si at det i hovedsak forhandles på regulering av lønn i henhold til det en ble enig om i hovedoppgjøret i fjor.

Forhandlingene foregår mellom hovedorganisasjonene, LO og NHO. Det er altså ikke forhandlinger på enkelte overenskomster.

Partene har brutt forhandlingene og skal møtes til mekling lørdag 30.mars. De har da frist til midnatt søndag 31.mars for å komme til enighet.

Siden det er brudd har LO varslet plassfratredelse for cirka 15% av medlemmene som er omfattet av forhandlingene. En plassfratredelse er en oversikt over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i streik ved en eventuell konflikt. Norsk Arbeidsmandsforbund har meldt inn cirka 15 % av sine medlemmer innen berørte bransjer. Securitas, Nokas, ISS, Toma, Veidekke og Skanska er blant de berørte bedriftene. Se oversikt over hvilke virksomheter som omfattes av streikevarslet her. Dette skjer hver gang partene ikke kommer til enighet i forhandlingene og må i mekling.
Dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren blir det streik fra mandag morgen. Våre berørte medlemmer vil da bli varslet om dette fra sine avdelinger og tillitsvalgte.

Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og medlemmer å følge med på nyheter og sosiale medier utover helgen.

Følg tariffoppgjøret på sosiale medier #tariff2019.

Løpeseddel LO krever meklingen avsluttet

Les også:

Ofte stilte spørsmål ved streik

Forhåndsregler ved konflikt

Konsekvenser av en streik