Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør.

Forhandlingene mellom LO og NHO startet med kravoverlevering 21. mars. Partene må komme til enighet før midnatt 31. mars. Dersom partene ikke kommer til enighet går oppgjøret videre til mekling.

Det vil bli lagt ut informasjon på hjemmesiden til LO når forhandlingene er avsluttet. Følg også med på hjemmesidene til Fri Fagbevegelse

Tariffleksikon (Fri Fagbevegelse)

 

Tariffoppgjøret mellom LO og NHO i havn

– Vi er fornøyd med resultatet i årets mellomoppgjør, sier LO-leder Roar Flåthen. Det har en lavlønnsprofil og gir gode bidrag til likelønn. Samtidig har vi sikret alle LO-medlemmer som omfattes av oppgjøret en god reallønnsvekst, og trygget arbeidsplassene.