Foto: Sissel M. Rasmussen

Forbundsleder Erna Hagensen, tenker først og fremst på gruvearbeiderne på Svalbard når hun kommenterer regjerningens forslag til statsbudsjett for 2018. 

– Det første jeg vil si er at det er veldig leit at regjeringen foreslår å legge ned gruvene i Svea på Svalbard. Det rammer både gruvearbeidere og familiene deres, og vi er samtidig bekymret for Norges suverenitet på øygruppa, sier hun.

I forkant av statsbudsjettet er det alltid en viss spenning tilknyttet hva som blir lagt fram. Ikke så mange timer etter at budsjettet er lagt frem, trekker Hagensen frem to ting hun er fornøyd med.

– Regjeringen har ikke rørt ordningene innenfor renhold, med regionale verneombud og treparts bransjeprogram. Det er vi veldig fornøyd med. I tillegg signaliserer regjeringen en satsing på yrkesutdanningen for bygg og anlegg. Det er et godt tiltak, påpeker hun.

Men like fornøyd er ikke Hagensen med at Arbeidstilsynet ikke har fått tilført enda flere midler.

– Regjeringen har gjennom lang tid understreket viktigheten av å satse på kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Og selv om dette øker innenfor mange bransjer, øker ikke midlene til Arbeidstilsynets arbeid på dette området. Dette er skuffende, synes forbundslederen. 

Nei til offentlig-privat-samarbeid (OPS)

Samferdselsbudsjettet har, i alle fall foreløpig, ifølge Hagensen ikke avdekket noen store overraskelser. 

– Det ser ut som om det er i samsvar med hva som er vedtatt i Nasjonal Transportplan (NTP), men allikevel betydelig lavere enn nivået på årlige bevilgninger det legges opp til i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, sier Hagensen

61 milliarder kroner foreslår regjeringen å bevilge til NTP-formål. Det er om lag tre milliarder kroner mer enn i saldert budsjett for 2017. Et av prosjektene som er vedtatt i NTP er oppstart av et veiprosjekt i Hedmark på Riksvei 3 og Riksvei 25. Prosjektet skal gjennomføres som OPS (offentlig-privat-samarbeid). Det er ikke et forslag forbundslederen roser.

– Vi er svært skeptiske til OPS. Det har vi vært fra dag én! Vi mener det ikke er behov for privat finansiering av viktige veiprosjekter. Prosjektfinansiering av statlige midler er en mye bedre løsning, noe LO også mener. OPS-prosjekter binder opp statsbudsjettet i 25 til 30 år etter at veien er ferdig. Avbetaling lønner seg aldri, har jeg lært, sier hun. 

Salg av Mesta – igjen?

Nærings- og fiskeridepartementet ber Stortinget samtykke i at regjeringen i 2018 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis. Det samme gjorde regjeringen for fire år siden, og fikk Stortingets ja. Bedriften ble lagt ut for salg, men salget ble lagt på is da departementet ikke fikk høy nok pris for Mesta. Dermed ble salget stoppet. Nå vil altså regjeringen gjøre et nytt forsøk.

– Det viser at Mesta fortsatt er i spill. Vi mener fortsatt det samme som vi mente for fire år siden: Det er ikke alle områder i vårt samfunn som egner seg for konkurranseutsetting, og trafikksikkerhet er en av dem. Dette bør staten ta ansvaret for sjøl, understreker Hagensen. 

Hun frykter at en privatisering av veivedlikeholdet vil føre til at kontrollapparatet vil øke.

– Vi ser hvordan bransjen utvikler seg, men sosial dumping og useriøse arbeidsgivere. Blir det privatisert, må det flere kontroller til, tror hun. 

Endring av dagpengeordningen: smålig.

Andre nyheter fra statsbudsjettet i dag som skuffer Hagensen, er regjeringens forslag om å legge om dagpengeordningen.

Hun istemmer med LO-leder Gabrielsen sin dom: Dette er smålig. 

Kuttet i dagpengene utgjør ifølge NTB omtrent like mye penger som skatteletten for aksjeeierne – rundt 700 millioner kroner.

Skuffende om fagforeningsfradrag

I år kunne du trekke fra maksimalt 3.850 kroner på selvangivelsen for fagforeningskontingent, uavhengig av antall medlemskap. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, står beløpet på stedet hvil. Som det har gjort siden 2012. 

Her kan du se skattefradragene hvert år siden år 2000

– Det er skuffende at de igjen ikke i det minste foretar en prisjustering for fagforeningsfradraget. De prioriterer skatteletter til de rike og bedriftene. Men å øke fagforeningsfradrag, som kunne ha gitt skattelette til dem som tjener minst, det prioriterer de ikke. Jeg kan ikke si jeg er overrasket. Men skuffet. Det bidrar ikke til å stimulere til et godt organisert arbeidsliv, poengterer forbundslederen. 

Mindre skuffet er hun ikke over kutt i dietten på pendlerfradraget. Et av forslagene fra finansminister Siv Jensen er å endre på fradragsreglene for pendleres diett. Det skal ikke lenger være mulig å få fradrag dersom pendlerne kan lage sin egen mat i pendlerboligen, melder Frifagbevegelse. Regjeringen regner med å spare 750 millioner kroner årlig på kuttet, som skal tre i kraft fra nyttår.