Foto: Dorte KarlsenService- og tjenestebransjenens Union i Norden avholder den 23. kongress 29. – 30. august i Oslo. Verstkap er Norge med Norsk Arbeidsmandsforbund og forbundsleder Erna Hagensen ved roret. Hovedtema for kongressen er sosial dumping.

Representanter fra 14 nordiske forbund og godt over 70 deltakere vil i to dager debattere sosial dumping og de største utfordringer arbeidstakere innenfor renhold, vaktmesterfaget, vakt og forsikring står foran.

Sosial dumping er en utfordring i alle de nordiske landene, og derfor er det satt på dagsorden. Statssekretær Norvald Mo, NHO Service Petter Furulund vil blant annet bidra med LO rådgiver Geir Høibråten bidrar til debatten med innlegg fra sitt ståtsted.

 Program for SUN kongress

Etter fire år som leder, takker Erna Hagensens av som leder på SUN kongressen.