Avdelingskontoret vil være feriestengt fra mandag 16.juli – 30.juli 2012.

For utbetaling før ferien må skjemaene være oss i hende innen 9.juli.

Siste frist for utbetaling av streikestønad er 11.august 2012.

 

Viser til vedtektene §17.4

«4. Avdelingen sender forbundet fullstendig oversikt over de utbetalinger arbeidsstansen har ført med seg, senest to måneder etter arbeidsstansen er hevet.»