Forbundsleder Anita Johansen er godt fornøyd med resultatet. 

– Vi har et litt mer rettferdig samfunn i dag, enn vi hadde på søndag. Jeg vil rette en stor takk til alle som har deltatt i streiken og alle de som har støttet den, sier Johansen. 

I tillegg retter forbundslederen en stor takk til alle ansatte som har stått på underveis i denne streiken.

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke (se listen nedenfor).

Det blir gitt et lavlønnstillegg på kroner 3,- til de gruppene som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

I tillegg blir det gitt et ekstra tillegg til de avtalene som ikke har lokale forhandlinger på kroner 1,-

Dette betyr for våre grupper at alle vil få økt lønn med kroner 7,50 per time.

Følgende grupper vil få et ekstra lavlønnstillegg på kroner 3,-. Totalt 10,50,-

 • Service og vedlikeholdsoverenskomsten
 • Fritid og aktivitetsavtalen
 • Renholdsoverenskomsten
 • Vekteroverenskomsten
 • Skiavtalen

Følgende grupper vil få et ytterligere tillegg på kroner 1,-. Totalt 11,50,-

 • Renholdsoverenskomsten
 • Fritid og aktivitetsavtalen
 • Vekteroverenskomsten

– Et historisk godt resultat. Det viser nytten av samhold. Dette er en streik LO-medlemmene kan være stolt av, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Dette er mye bedre enn det tilbudet vi fikk fra NHO under meklingen. Det er et historisk godt resultat, og viser nytten av å stå sammen og å stå på krava, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Streiken avsluttes umiddelbart og vi ber folk gå tilbake til jobb fredag klokken 06.00.

Lavtlønte får mer
LO og NHO kom til enighet etter fire dager med streik. En streik som i stor grad har handlet å øke kjøpekraften og gi mer til de lavtlønte.

– Nå har LO-familien – på tvers av forbund og sektorer – stått sammen for å få gjennomslag for historisk høye krav. Det er dette fagbevegelsen handler om. Det er samhold og solidaritet i praksis, sier LO-lederen.

– Dette blir et lønnsoppgjør som vil øke kjøpekraften til de brede gruppene av LOs medlemmer og vi har sørget for et ekstra løft til de lavtlønte.

Utjevne forskjeller
I to år har levekostnadene økt mer enn lønnsveksten for flertallet av arbeidstakerne. LOs mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen. Det bidrar dette resultatet til.

– Vi vet at noen av våre medlemmer enten ikke har lokal forhandlingsrett eller har problemer med å få gjennomslag i lokale forhandlinger. Derfor har disse fått noe mer i dette lønnsoppgjøret, sier LO-lederen.

Hun legger til at LO og NHO er enige om å begynne et arbeid som ser på problematikken rundt lavlønn, lokale forhandlinger og bonusutbetalinger frem mot det neste mellomoppgjøret om to år.

Det har vært en kraftig påminnelse også til arbeidsgiverne om at LO ikke ønsker en utvikling der stadig mer av lønnsøkningen gis i bonuser til enkeltgrupper, mens de som tjener minst ikke får uttelling i lokale forhandlinger.

Lavlønnstillegget virker

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

– Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.

Fakta om oppgjøret:

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner

Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. 

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022)

Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%)

 

Enighet i mellomoppgjøret 2023 mellom LO og NHO

 1. Det gis et generelt lønnstillegg på kr. 7,50 per time.
 2. Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg på kroner 3,00 per time – totalt 10,50 kroner per time.

55

Bokbindere

56

Trykkerier og grafiske bedrifter   

57

Bølgepapp, – kartonasjefabrikker m fl

70

Butikkoverenskomsten-HK              

79

Riksavtalen – Hotell og Restaurant     

131

Egg- og Fjærfekjøttindustrien           

133

Baker- og konditoroverenskomsten

293

Landforpleiningsavtalen                   

329

Glass og Keramisk Industri               

333

Skianlegg

345

Overenskomsten for bilutleie            

370

Naturbruksoverenskomsten

377

Transportselskaper i Norge-LO      

390

Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten

441

Serigrafioverenskomsten

477

Miljøbedrifter i Norge-LO                  

487

AIB-overenskomsten                        

521

Dyrepleiere og klinikkassistenter      

525

Jordbruk og Gartneri                       

590

Barnehageoverenskomsten

 

 1. Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg til det som framkommer av punkt 1 på kroner 1,00 – totalt 8,50 per time.

    501 Bussbransjeavtale-LO

 1. Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg til det som framkommer av punkt 1 og 2 på kroner 1,00 – totalt 11,50 per time.

      10 Renholdsoverenskomsten
      14 Vekteroverenskomsten                                            
    105 Vaskerier og Renserier                                 
    296 Industrioverenskomsten LO – Teko
    415 Fritids- og aktivitetsavtale                 

 

Tilleggene gis med virkning fra 22. april 2023

Til protokollen:

II.

Et organisert arbeidsliv med tariffavtaler og en koordinert lønnsdannelse er den viktigste mekanismen for å sikre en fornuftig og bærekraftig lønnsdannelse. LO har i forhandlingene tatt opp med NHO utfordringen med særskilte tillegg gitt til overenskomster under et definert nivå. Oppgjøret har vist de særlige utfordringer som normallønnsfagene opplever i mellomoppgjør. NHO og LO vil frem til mellomoppgjøret i 2025 se på problemstillinger rundt dette.

II

LO har også tatt opp utfordringer med økte bonusutbetalinger.

Partene viser til TBUs årslønnsbegrep som er summen av avtalt lønn, bonus og uregelmessige tillegg i kalenderåret. Årslønnen er summen av bidrag fra overheng, sentrale tillegg og glidning, herunder tillegg gitt i lokale forhandlinger.

Partene er enige om at omfang og praktisering av bonuser er noe det må fremskaffes mer kunnskap om frem til mellomoppgjøret i 2025. Bonuser i forbindelse med lokale forhandlingsbestemmelser og forholdet til Hovedavtalens Kap. IX Informasjon, samarbeid og medbestemmelse blir en del av dette arbeidet.

III

Partene vil følge utvikling i ulike markeder for å vurdere om det i samarbeid med myndighetene er behov for eventuelle justeringer i permitteringsreglene

IV

I kommunikasjonen ut vil parten fremheve følgende:

Vi er blitt enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt.

Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig.

Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i.

Last ned protokollen her