Pressemelding 16.09.2020

Vekterlønnen har sakket akterut, arbeidsgiverne viste ingen vilje til å tette gapet.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed blir det streik fra onsdag klokken 1200. Meklingen pågikk i 6 og halv time på overtid uten at det lykkes å komme til enighet

Norsk Arbeidsmandsforbund har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak.

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at vekterne har sakket akterut lønnsmessig de siste årene fra en allerede lav lønn. Det var derfor forventninger til et oppgjør som bringer vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dessverre møtte vi ingen forståelse for dette i meklingen. Vi opplevde allerede fra starten i de første forhandlinger en motpart som konsekvent avviste alle våre krav.

Vi fikk heller ikke gjennomslag for våre krav om bedre arbeidsforhold for lærlinger eller økt arbeid mot ufrivillig deltid. Dette er svært skuffende.

Vi håpet i det lengste det skulle være mulig å finne løsning gjennom mekling, men dessverre lyktes ikke det denne gang, sier Anita Johansen.

Foruten grunnlønn viste arbeidsgiverne ingen vilje til å regulere satsene for arbeid på natt og helg, det var heller ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere.

Med det siste tilbudet fra arbeidsgiverne styrte de meklingen mot en konflikt, forhandlingsutvalget kunne ikke anbefale det forslaget som forelå.

Det er svært beklagelig at vi ikke klarte å finne en løsning selv innenfor rammene for frontfaget.

Pressekontakt:
Forbundsleder Anita Johansen, 941 86 190