Medlemmer av Fellesforbundet og Handel og Kontor ved bedriften Bekken & Strøm på Gjøvik streiker for retten til å inngå tariffavtale.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil understreke at retten til tariffavtale er helt grunnleggende i norsk arbeidsliv. Det er derfor helt uforståelig at man i 2010 må bruke streikevåpenet for å oppnå noe så grunnleggende som regulerte lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor viktig at de holdninger som vises hos arbeidsgiverne på denne bedriften må nedkjempes med alle midler. De streikende fører på denne bakgrunn en kamp som er viktig for hele fagbevegelsen.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil stille seg bak de streikende og vil på sin side bidra med det som måtte være nødvendig for at de streikende skal oppnå sitt grunnleggende mål med denne konflikten.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil med dette ønske de streikende ved Bekken & Strøm lykke til med sin kamp og oppfordrer alle ledd i forbundet til å vise solidaritet med de streikende.

 

Erna Hagensen
Forbundsleder