Foto: B. Thorvik/Norsk Arbeidsmandsforbund

Foto: B. Thorvik/Norsk Arbeidsmandsforbund

Alle avdelingsstyrer i Norsk Arbeidsmandsforbund er i tre dager til ende samlet på Sørmarka. Formålet er å styrke styrene. De vil gripe fatt i hva deres rolle som tillitsvalgte innebærer og  hva styret skal jobbe med. Einar Gerhardsens «Tillitsmannen» – er et viktig verktøy på samlingen. Det er første gang i historien, at Norsk Arbeidsmandsforbund samler alle styrene i avdelingene på ett brett.

Kirsti Mandal, organisasjonsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund sier hun er glad for det er kommet så mange styrerepresentanter fra hele landet. — Det vil styrke organisasjonen vår!

— Vi skal se på styret som helhet, men også de enkelte styrevervene. Vi vil spørre: Hva innebærer tillitsvervene, hvilke oppgaver følger med? Hvilke forventninger har vi – og ikke minst hvilke forventninger kan og bør medlemmene stille til oss?

— Der nettopp det siste som er aller viktigst: Hvordan gjør styret en best mulig jobb på vegne av medlemmene?

På samlingens første dag ble overordnederammene satt.  Tidligere hovedkasserer Kjell Edvard Fixdal ga forsamlingen en engasjert innledning om en «Historie for framtida». Hovedbudskapet hans var klart: «Vi bygde Norge til det velferdsamfunnet vi har i dag, fordi vi organiserte oss og kjempet fram verdier for fellesskapet, ikke den enkelte.»

Hans innledning tydeliggjorde, hvor viktig det er at Norsk Arbeidsmandsforbund er en tydelig og sterk organisasjon, som står fast ved dette, i en tid hvor dette fellesskapet er satt under sterkt press.

Derfor har også Norsk Arbeidsmandsforbund gjort et arbeid for å tydeliggjøre forbundet og svare på: «Hvem er vi og hva står vi for» , som var siste post på programmet første dag.

De to neste dagene vil de jobbe med styrenes arbeidsoppgaver, de enkelte styremedlemmers roller og hvordan de i fellesskap kan bidra til å løfte organisasjonen inn mot landsmøtet i mai 2015.