NAF-logo 2Vi søker regionale verneombud for anleggsbransjen i Akershus. Regionale verneombud for anleggsbransjen oppnevnes for fire år av gangen.

Norsk Arbeidsmandsforbund er et forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Forbundet har ca. 32 000 medlemmer i mange forskjellige yrkesgrupper, både i privat og offentlig sektor.

Regionalt verneombud for anleggsbransjen Akershus
Vi søker regionalt verneombud for anleggsbransjen for Akershus. Da nåværende medarbeider går av med pensjon, søker vi en etterfølger for snarlig tiltredelse og senest innen 1. august 2013. Regionale verneombud for anleggsbransjen oppnevnes for fire år av gangen.

Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor en av de faggrupper de skal være regionale verneombud for, samt minst tre års erfaring som tillitsvalgt, herav minst to år som verneombud.

Vi legger vekt på at du er initiativrik, nøyaktig og har en positiv innstilling til nye utfordringer. Du må videre kunne arbeide selvstendig, være systematisk og ha god evne til kommunikasjon og samarbeid. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og evne til å beherske forbundets elektroniske verktøy.

Stillingen innebærer omfattende reisevirksomhet, noe som krever at søkeren har førerkort.

Vi kan tilby gode lønns, pensjons- og forsikringsordninger.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes hos forbundets nestleder Helge Haukeland tlf. 995 37 772, eller tillitsvalgt Mats Idland, tlf. 909 16 342.

Søknad, vedlagt dokumentasjon på tiden i anleggsyrket og bakgrunn som tillitsvalgt og verneombud, sendes Norsk Arbeidsmandsforbund, Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo, eller e-post: norsk@arbmand.no.

Søknadene må være oss i hende innen 6. april 2013.