Egil André Aas og personaldirektør Gisle Norheim under åpningen av statsoppgjøret 2020. Foto: Stein Syrstad

Årets hovedoppgjør i staten innledes i dag, tirsdag 1. september. LO Stats hovedkrav er reallønnsvekst for medlemmene, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

Vil ha reallønnsvekst i staten

-Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LO Stat krever at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen.

LO Stat forutsetter også at det over tid blir en lik lønnsutvikling i de to hovedtariffavtalene i staten. (YS, LO og Unio har en likelydende avtale, mens Akademikerne har sin egen).

LO Stat vil komme tilbake til konkrete krav på innretning og profil med videre under forhandlingene.

For ytterligere kommentarer
Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat
90689882