– Jeg er ikke imponert over ambisjonsnivået i statsbudsjettet som regjeringen la fram i dag. Det er ingen satsing på kampen mot arbeidslivskriminalitet gjennom etablering av flere a-krimsentre. Det er heller ingen økte satsinger på områder som bransjeprogram og regionale verneombud, utover mindre justeringer. Dette viser at regjeringa ikke tar arbeidslivskriminalitet på alvor, sier forbundsleder Anita Johansen om forslaget til statsbudsjett for 2020.

Budsjettfremlegget er ikke uventet preget av økte ulikheter og mer sentralisering. Dette er en utvikling som går i feil retning. Svake grupper som står utenfor arbeidslivet, deriblant mange unge, blir rammet av kutt i tiltak for å få flere i arbeid. Oppsummert er det budsjettet som denne flertalls høyre-regjeringen legger frem et budsjett som fremmer de som har mest fra før på bekostning av vanlige arbeidsfolk.

– Arbeidsfolks kår blir tøffere og tøffere. Det er ingen endring av de usosiale kuttene som pendlere fikk i 2018 og jeg registrerer at Mesta nok en gang ligger ute for salg, konstaterer Johansen. 

Forbundslederen reagerer også på hvordan regjeringen framstiller samferdselsinvesteringene.
 
-Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping. Regjeringen foreslår å bevilge 38 milliarder kroner til veiformål. Dette er en beskjeden vekst fra i fjor og ingen stor satsting slik regjeringen forsøker å fremstille dette som, fortsetter Johansen. 

-Det er også skuffende å se at regjeringen foreslår å holde fagforeningsfradraget på samme nivå som i dag. Fagforeningsfradraget har legat på samme nivå i syv år. Når man tar høyde for inflasjon blir fagforeningsfradraget derfor svekket igjen. Det er feil vei å gå for å sikre det organiserte og seriøse arbeidslivet, sier Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund er opptatt av det grønne skiftet og mineralnæringen er en forutsetning for enhver industriell verdikjede, ikke minst i utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi.

– Det er ingen satsing på norske geologiske undersøkelser med hensyn til økt kartleggingsaktivitet. Det er synd at regjeringen ikke virker se verdien i Norges naturressurser, avslutter Johansen.