Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenForbundsleder Erna Hagensens første kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

 

Jeg registrerer at Høyre/Frp regjeringen fortsetter sin politikk å gir mer skattelette til de med nok fra før av mens vanlige arbeidsfolk og fellesskapet får mindre å rutte med. Gjennom de foreslåtte skattekuttene blir det også mindre til tiltak og omstilling til arbeidsledige som virkelig trenger det og det blir mindre til veibygging, omsorg med mer. Jeg registrerer samtidig at særskilte tiltak inn mot blant annet betydelig økt ledighet i oljeindustrien på vestlandet.

 Men det mangler effektive og målrette tiltak i kampen mot ledighet som f.eks:

Forlengelse av permitteringsperioden gjennom å : Redusere arbeidsgiverperioden fra 10 til 5 dager ved permittering. Øke perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering fra 30 til 52 uker. Tilrettelegging for delvis permittering gjennom å tillate permittering i 40 prosent med dagpenger, fra 50 prosent i dag.  Forlengelse av permitteringsperioden vil kunne bidra til at bedriftene kan holde på kompetansen og ivareta de som opplever usikkerhet innenfor våre bransjeområder.

Jeg ser at regjeringen fortsetter å opprettholde fradraget for fagforeninskontingent på 2013 nivå. Det er uheldig at dette fradraget heller ikke i årets budsjett økes eller lønnsjusteres. Fortsetter denne utviklingen vil dette fradraget forringes over tid. Jeg registrerer også at regjeringen foreslår å oppheve retten til fradrag eller skattefri utgiftsdekning for småutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, som vil ramme ukependlere med fler.

 Når det gjelder satsing på samferdselsektoren registerer jeg at regjeringen i hovedsak følger opp på samme nivå i henhold til vedatt Nasjonal transportplan for inneværende periode, slik også tidligere regjeringer har gjort. Det er bra og fører til stabil sysselsetting for våre grupper innenfor bl.a. anleggsektoren. På den annen side er det svært negativt at midlene til rassikring av riks- og fylkesveier redusert med vel 16 prosent i forhold til inneværende år.

 Jeg registerer få endringer på arbeidslivsområdet. Kampen mot arbeidslivskriminalitet økes med 10 millioner kroner til Arbeidstilsynet. Dette beløpet er alt for lavt og en dråpe i havet i den kampen vi nå står midt oppe i mot useriøsitet, svart arbeid med mer blant annet innenfor renholdsektoren. Når det gjelder etableringen av veiselskapet AS og bruk av OPS så mener vi dette bidrar til mer byråkrati og det blir dyrere enn offentlig finansiering, og at man dermed taper penger som kunne vært brukt på å bygge mer vei. Samtidig er det oppsiktsvekkende at regjeringen kutter i investeringer til jernbaneprosjekter som også er viktige for sysselsettingen i anleggssektoren.

Den blåblå Regjeringen har nå hentet ut like mye penger av oljefondet på tre år som den forrige regjeringen gjorde på åtte år . Dette er ikke en bra utvikling og som vil ramme de som kommer etter oss, sier Hagensen I kombinasjon betydelig økt privatisering av offentlig sektor og skattelette går denne regjeringen i feil retning sier forbundsleder Erna Hagensen i sin første kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

 http://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/_10_millioner_ekstra_til_arbeidslivskriminalitet_er_for_lite_374313.html