Forbundsleder Anita Johansen er glad for driftstillatelsen. Foto: Bjørn Asle Grimstad

Nordic Mining har fått tillatelse til å drive gruvedrift på Engebø i Førdefjorden. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som har gitt gruveselskapet driftstillatelse. Forbundsleder Anita Johansen er godt fornøyd.

– Jeg er veldig glad for at de har fått tillatelsen. Mineraler er en forutsetning for det grønne skiftet, sier Johansen.

Mineralnæringen er en forutsetning for utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer av metaller som brukes i nye teknologier som for eksempel solceller, elbiler og batterier. Derfor er mineralnæringens råstoff til industrien viktige for å nå klimamålene. Mineralindustrien har kommet langt med å utvikle bærekraftige løsninger og Norge er, sammen med de andre nordiske landene, verdensledende innen gruveteknologi.

-Norge har strenge miljøkrav, stort fokus på HMS og ordnede lønns-og arbeidsvilkår. Det må legges til rette for at vi bidrar med mer mineraler. Ansvaret kan ikke legges til land der folk, til og med barn, arbeider under forferdelige forhold, avslutter forbundslederen.