Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er godt fornøyd med resultatet av uravstemningen i LO-NHO oppgjøret som ble klart i dag.

-84,4% av de som bruke stemmeretten stemte ja i uravstemningen. Dette er et tydelig signal. Vi har gjennom dette oppgjøret fått tettet hull i AFP-ordningen og lagt til rette for en mer rettferdig og trygg AFP-ordning. Også sliterne er sikret gjennom eget tillegg. Lønnstillegget har bidratt til økt kjøpekraft for alle og et ekstra tillegg til våre lavtlønnede medlemsgrupper, sier Hagensen.

Av alle LO-medlemmer som avga stemme i LO-NHO oppgjøret stemte 76,61 prosent ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen i LO – NHO-oppgjøret.

Takker tillitsvalgte, medlemmer og ansatte

-Totalt sett er jeg svært glad for den gode oppslutningen om uravstemningen fra våre medlemmer. Nesten 60 prosent oppslutning – er et resultat forbundet ikke har sett på flere ti-år. Jeg vil derfor også rette en takk til alle tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundet som har bidratt til dette gode resultatet, sier Hagensen.

Oppsummert har vi nå fått i land et oppgjør, som vi kan stå inne for og som våre medlemmer nå har gitt stor tilslutning til, sier forbundsleder Erna Hagensen til slutt.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er fornøyd

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området, sier  Gabrielsen. Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren i dag kl. 12.00, sier Gabrielsen. 

– Vi gikk inn i dette oppgjøret med en klar målsetting om å forbedre AFP-ordningen. Det har vi oppnådd. Vi er enige om rammene for en ny, forbedret framtidig AFP, vi har tettet hull i dagens ordning og ikke minst har vi fått på plass et slitertillegg for de som må gå av ved 62, 63 eller 64 år. Og vi har sikret økt kjøpekraft og et solid løft for de lavest lønte, sier Gabrielsen. 

Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise-, kost- og losjibestemmelsene vært viktig. Her stemte 86,82 prosent av de som avga stemmer ja til forslaget, 10,01 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 3,17 prosent. Totalt deltok 67,87 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen om Industrioverenskomsten.

LO – NHO-oppgjøret:
Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)
Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)
Antall ja: 74 529 (76,61 pst)
Antall nei: 20 495 (21,07 pst)
Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)